Autor: Anna Bronowicka

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Scenariusz-uroczystości-z-okazji-Chrztu-Polski


Autor: dr Marek Sass

Partner: Fundacja PZU

Scenariusz-Swieto-Chrztu-Polski-Marek-Sass


Autor: ks. Jarosław Wąsowicz SDB

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Chrzest-Polski-scenariusz-akademii


Autor: Damian Janczara

Scenariusz-Święto-Chrztu-Polski


Materiały dydaktyczne dla nauczycieli zrealizowane przy pomocy Narodowego Centrum Kultury

Scenariusze powstały z myślą o nauczycielach historii wszystkich poziomów nauczania, aby zaproponować im atrakcyjny sposób przeprowadzenia lekcji na temat znaczenia i roli chrztu Polski. W sumie powstało 9 scenariuszy, po 3 dla każdego typu szkoły. Zostały ona zamieszczone na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce: scenariusze lekcji. Można z nich swobodnie korzystać.

Materiały dydaktyczne zostały przygotowane w sposób umożliwiający samodzielny ich druk.

Do każdego scenariusza zostały również przygotowane materiały pomocnicze, tzn. odpowiednio dobrane materiały źródłowe, karty pracy dla uczniów, mapy, infografika.

Scenariusze stanowią gotowe pomysły dla nauczycieli jak przeprowadzić lekcje, są wskazane cele do osiągnięcia, sugerowany czas konieczny na przeprowadzenie lekcji wg danego scenariusza, instrukcje do projektu oraz krok po kroku przebieg lekcji kreatorskiej. Zakres analizowanej tematyki ujętej w scenariuszach może być ponadto poszerzony o dodatkową literaturę wskazaną przez autorów scenariuszy.

Scenariusze można również pobrać pod odnośnikami:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz 1 – Szkoła podstawowa – Od legendy o Piaście do historii o Mieszku I. Lekcja kreatorska

Scenariusz 1 – Szkoła podstawowa – Karty pracy

Scenariusz 1 – Szkoła podstawowa – Teksty źródłowe

Scenariusz 1 – Szkoła podstawowa – Mapa

Scenariusz 2 – Szkoła podstawowa – W kraju Mieszka. Multimedialny projekt edukacyjny

Scenariusz 2 – Szkoła podstawowa – Karty pracy

Scenariusz 2 – Szkoła podstawowa – Tekst źródłowy

Scenariusz 2 – Szkoła podstawowa – Infografiki

Scenariusz 3 – Szkoła podstawowa – Chrzest Polski 966 i jego 1050 rocznica. Projekt edukacyjny – gazeta historyczna

Scenariusz 3 – Szkoła podstawowa – Karta pracy

Scenariusz 3 – Szkoła podstawowa – Tekst źródłowy

Scenariusz 3 – Szkoła podstawowa – Infografika

Scenariusz 3 – Szkoła podstawowa – Mapa

GIMNAZJUM

Scenariusz 1 – Gimnazjum – Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce według Jana Matejki. Lekcja kreatorska

Scenariusz 1 – Gimnazjum – Teksty źródłowe i materiały pomocnicze

Scenariusz 2 – Gimnazjum – Grody i grodziska wielkopolskie – krajobraz kulturowy państwa pierwszych Piastów dawniej i dziś

Scenariusz 2 – Gimnazjum – Ilustracje

Scenariusz 3 – Gimnazjum – „Mieszko! Mieszko! Mój koleżko!” – analiza piosenki

Scenariusz 3 – Gimnazjum – Karty pracy

Scenariusz 3 – Gimnazjum – Materiał pomocniczy

Scenariusz 3 – Gimnazjum – Teksty źródłowe

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Scenariusz 1 – Szkoła ponadgimnazjalna – Europejski kontekst decyzji przyjęcia chrztu przez Mieszka

Scenariusz 1 – Szkoła ponadgimnazjalna – Karty pracy

Scenariusz 1 – Szkoła ponadgimnazjalna – Tekst źródłowy

Scenariusz 2 – Szkoła ponadgimnazjalna – Geneza i znaczenie chrztu Mieszka I dla budowy państwa polskiego

Scenariusz 2 – Szkoła ponadgimnazjalna – Karty pracy

Scenariusz 2 – Szkoła ponadgimnazjalna – Tekst źródłowy

Scenariusz 3 – Szkoła ponadgimnazjalna – Gniezno i Poznań w 1966 roku, czyli kontrowersje wokół obchodów Millenium

źródło: http://chrzest966.pl/chrzest-polski-materialy-dydaktyczne-dla-nauczycieli/