Wojciech Bernacki: Kwerenda Filmowa – Wytwórnia Filmów Oświatowych

wpis w: Filmy | 0
 • DZIEJE ORŁA BIAŁEGO

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1990

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 16 min

Treścią filmu są dzieje Orła Białego jako symbolu i godła Rzeczypospolitej. Jest mowa o genezie wizerunku, pierwszych wyobrażeniach i kolejnych zmianach Orła z koroną i bez korony, w zależności od stylu i symboliki epoki oraz uwarunkowań historycznych. Zwraca się uwagę na funkcję Orła jako znaku heraldycznego i symbolu trwałości państwa
i narodu. Film zrealizowany na podstawie ikonografii i zbiorów m.in. Wawelu, Muzeum Narodowego w Warszawie
i Krakowie, Muzeum Diecezjalnego w Gnieźnie, katedry wawelskiej i gnieźnieńskiej.

Ekipa:
Realizacja: Leszek Skrzydło
Współpraca realizatorska: Andrzej B. Czulda, Wojciech Chmielewski, Jacek Duszyński, Wiesław Kaźmierczak
Scenariusz: Leszek Skrzydło
Zdjęcia: Janusz Czecz
Muzyka: Piotr Hertel
Dźwięk: Zofia Kucharska-Kowalik
Montaż: Elżbieta Skrzydło
Konsultacja: Andrzej Nadolski, Stefan Kuczyński
Redakcja: Teresa Oziemska
Kierownictwo produkcji: Grzegorz Denys, Waldemar Krzak
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • GNIEZNO ZNACZY GNIAZDO

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1989

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 1184 m, 43 min

Filmowa monografia Gniezna i jego najbliższych okolic. Dzieje pierwszej stolicy Polski od czasów legendarnych, zabytki architektury sakralnej, sztuki, piśmiennictwa, materialne ślady przeszłości i dzień dzisiejszy. Kamera zatrzymuje się także na Ostrowie Lednickim z jego palatium i rotundą, w pobliskim Wielkopolskim Parku Etnograficznym, w Czerniejewie z pałacem i stadniną koni oraz w ośrodku wczasowym w Powidzu. Film powstał przy współpracy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Pierwszych Piastów oraz Towarzystwa Przyjaciół Gniezna.

Ekipa:
Realizacja: Leszek Skrzydło
Współpraca reżyserska: Andrzej B. Czulda
Scenariusz: Leszek Skrzydło
Komentarz: Leszek Skrzydło
Redakcja: Teresa Oziemska
Zdjęcia: Jacek Duszyński
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Dźwięk: Zofia Kucharska-Kowalik
Montaż: Elżbieta Skrzydło
Kierownictwo produkcji: Grzegorz Denys
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Konsultacja: Waldemar Kiełbowski, Stanisław Pasiciel


 • SŁOWIAŃSKI ŚWIT. POCZĄTKI POLSKI

Film dokumentalny – fabularyzowany

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1986

Gatunek: Film historyczny, film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 48 min

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie Polski – znaleziska w jaskiniach: Ciemnej, Mamutowej, Obłazowej i innych. Osiedlanie się ludności pochodzenia celtyckiego na terenach południowej Polski, ślady Hunów i Rzymian. Kształtowanie się wspólnot plemiennych, ślady kultur: łużyckiej, wielkopolskiej i innych. Wierzenia pogańskie Słowian. Prześledzenie rodowodu Mieszka I na podstawie kronik Galla Anonima. Na temat najdawniejszej historii Polski wypowiadają się: prof. Stanisław Urbańczyk, Bogusław Gediaga, Jerzy Szydłowski, Zenon Woźniak, Mirosław Pietrzak.

Ekipa:
Reżyseria: Jan Jakub Kolski
Współpraca reżyserska: Andrzej B. Czulda
Scenariusz: Jan Jakub Kolski
Zdjęcia: Jan Jakub Kolski, Piotr Lenar
Współpraca operatorska: Artur Kors, Krzysztof Ciołkowski, Lechosław Pietrasik
Zdjęcia specjalne: Ryszard Kujawski, Andrzej Barylski (współpraca)
Opracowanie plastyczne: Krystyna Wójcik, Wojciech Wójcik, Czesława Stefańska
Scenografia: Jacek Turewicz
Kostiumy: Elżbieta Wapszko-Sułek, Urszula Hertel
Opracowanie muzyczne: Unisława Głażewska
Dźwięk: Zdzisław Grzelka
Współpraca dźwiękowa: Bogdan Kołodziej (w napisach imię: Bogusław), Zygmunt Nowak
Montaż: Jolanta Rudnicka-Kopania
Współpraca montażowa: Zofia Brzezińska-Zięba
Charakteryzacja: Barbara Marcinkowska
Współpraca charakteryzatorska: Barbara Żak
Konsultacja: Irena Jadczyk, Witold Hensel
Redakcja: Eugeniusz Danielewski
Kierownictwo produkcji: Krzysztof Sułek
Kierownictwo produkcji II: Michał Lenarciński
Współpraca produkcyjna: Iwona Lata, Anna Karolak
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Narrator: Zdzisław Szczepaniak
Obsada aktorska: Grażyna Błęcka-Kolska (nie występuje w napisach)


 • KORONA PIERWSZYCH PIASTÓW

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1988

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 56 min

Na tle bardzo skomplikowanych i często trudnych do odtworzenia i weryfikacji faktów historycznych, dotyczących powstającego państwa pierwszych Piastów, pokazany został dorobek kultury materialnej i duchowej żyjących wtedy Polaków. To oni stworzyli podstawy i wyznaczyli kierunki późniejszej drogi cywilizacyjnego rozwoju Polski. Realizator podkreślił szczególną rolę, jaką odegrał Kościół katolicki w tworzeniu organizmu politycznego i dóbr kultury, a także w budowaniu mocnej pozycji w chrześcijańskiej Europie. Film pokazuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z lat 966–1076, znajdując dla ich przedstawienia bardzo atrakcyjną formę artystyczną.

Ekipa:
Reżyseria: Leszek Skrzydło (w napisach określenie funkcji: Realizacja)
Reżyser II: Andrzej B. Czulda
Współpraca reżyserska: Stanisław Dziwulski
Scenariusz: Leszek Skrzydło
Zdjęcia: Jacek Duszyński
Zdjęcia specjalne: Andrzej Barylski
Współpraca operatorska: Wojciech Chmielewski, Wiesław Kaźmierczak, Andrzej Piedziewicz
Animacja: Barbara Barylska
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Dźwięk: Zofia Kucharska-Kowalik
Imitator dźwięku: Zbigniew Nowak
Współpraca dźwiękowa: Bogdan Kołodziej (w napisach imię: Bogusław)
Montaż: Elżbieta Skrzydło
Współpraca montażowa: Zofia Zięba
Konsultacja: Andrzej Nadolski
Redakcja: Maria Pakuła, Andrzej Dróżdż (w napisach nazwisko: Drożdż)
Kierownictwo produkcji: Grzegorz Denys
Współpraca produkcyjna: Piotr Gawęda, Waldemar Krzak
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Wystąpili (-ił, -iła): Tadeusz Paradowicz, Andrzej Głoskowski


 • KOŚCIOŁY PIERWSZYCH WIEKÓW
  W: KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1985

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 470 m

Pierwszy film z nowego cyklu „Kościoły chrześcijańskie”, przedstawiający kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej w ciągu pierwszych wieków jej istnienia.

Ekipa:
Reżyseria: Leszek Skrzydło
Scenariusz: Leszek Skrzydło
Komentarz: Leszek Skrzydło
Zdjęcia: Janusz Czecz
Muzyka: Piotr Hertel
Montaż: Elżbieta Skrzydło
Konsultacja: Witold Tyloch
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE
  W: SKARBY KULTURY POLSKIEJ

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1981

Gatunek: Film oświatowy, film o sztuce

Dane techniczne: Barwny; 35 i 16 mm, 301 m

Drzwi katedry gnieźnieńskiej, odlane z brązu w połowie XII w., należą do najcenniejszych zabytków sztuki polskiej wczesnego średniowiecza, stanowiąc jednocześnie dokument z dziejów naszego narodu. Utrwalono na nich najważniejsze wydarzenia z życia św. Wojciecha.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Komentarz: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Dźwięk: Zdzisław Grzelka
Redakcja: Wiesława Tomczak
Montaż: Krystyna Głuszek, Jolanta Kopania
Kierownictwo produkcji: Stanisław Miechotek
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • JAK DAWNIEJ KSIĄŻKI OPRAWIANO
  W: SKARBY KULTURY POLSKIEJ

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1981

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 i 16 mm, 397 m

Film poświęcony dawnym księgom, a dokładniej – ich misternym oprawom. Początki polskiego piśmiennictwa związane są z klasztorami. Zakonnicy zajmowali się także oprawą pisanych przez siebie ksiąg. Najpopularniejsza była oprawa drewniana w części lub całości obciągnięta skórą, chroniona przed zniszczeniem metalowymi okuciami. Cenniejsze księgi otrzymywały trwalsze oprawy.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Komentarz: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Dźwięk: Zdzisław Grzelka
Redakcja: Wiesława Tomczak
Montaż: Krystyna Głuszek
Konsultacja: Jadwiga Rył, Maria Krynicka
Kierownictwo produkcji: Stanisław Miechotek
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • TAJEMNICE RĘKOPISÓW

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1981

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 506 m

Filmowa opowieść o ciekawostkach i tajemnicach rękopisów, o ogromnym bogactwie motywów zdobniczych Biblii i mszałów.

Ekipa:
Realizacja: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Komentarz: Jerzy Popiel-Popiołek
Redakcja: Teresa Oziemska
Zdjęcia: Włodzimierz Prejs
Asystent operatora kamery: Krzysztof Ciołkowski
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Dźwięk: Zdzisław Brzozowski
Montaż: Krystyna Głuszek, Jolanta Kopania
Kierownictwo produkcji: Stanisław Miechotek
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Konsultacja: Władysław Zientarski


 • Z PRADZIEJÓW ZIEM POLSKICH

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1979

Gatunek: Film oświatowy

Ekipa:
Realizacja: Henryk Kucharzuk
Scenariusz: Henryk Kucharzuk
Zdjęcia: Henryk Kucharzuk
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • BULLA GNIEŹNIEŃSKA

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1976

Gatunek: Film dokumentalny

Dane techniczne: Barwny; 115 m, 4 min 27 s

Film prezentuje jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków języka polskiego – „Bullę gnieźnieńską” z 1136 r.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1976

Dane techniczne: Barwny; 75 m, 2 min 43 s

„Kazania gnieźnieńskie” zapisane w XIV-wiecznym kodeksie należą do najstarszych zabytków języka polskiego. Film przytacza fragmenty wybranych kazań.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • DZIEWCĘ Z CIORTEM

Film krótkometrażowy

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1975

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 404 m, 14 min

„A w niedzielę z porania…” – tymi słowami zaczyna się ballada, jeden z najstarszych zabytków polskiej kultury ludowej, której filmowej transpozycji dokonał reżyser. Treścią ballady są losy dziewczyny wiejskiej Kasi, która zbyt często bywała w karczmie, prowadziła rozwiązły tryb życia, a w końcu dopuściła się zbrodni: zamordowała troje nieślubnych dzieci. Pewnej niedzieli z rana, po wyjściu z kościoła, dziewczyna spotyka młodzieńca, który okazuje się diabłem. Porywa Kasię do piekła, aby tam pokutowała za grzechy. Inscenizacja, scenografia i koncepcja obrazu są wierne folklorystycznej koncepcji teatru jasełek, zabarwionego atmosferą moralitetu. „Kanwę filmu stanowi jeden z najstarszych zabytków kultury ludowej – ballada «A w niedzielę z porania». Strofy ballady zostały zilustrowane scenkami aktorskimi”. [TVP]

Ekipa:
Reżyseria: Piotr Szulkin
Scenariusz: Piotr Szulkin
Zdjęcia: Jacek Zygadło
Scenografia: Piotr Szulkin
Śpiew: Helena Staroszowa
Wykonanie muzyki: Jan Trzpil, Stefan Trzpil, Kapela Stanisława Klejnesa
Konsultacja muzyczna: Maria Baliszewska
Dźwięk: Zdzisław Brzozowski, Zdzisław Grzelka
Montaż: Anna Nawrocka, Hanna Wojtczyk (w napisach imię: Anna)
Redakcja: Teresa Oziemska
Kierownictwo produkcji: Grzegorz Denys
Współpraca realizatorska: Zbigniew Bończyk, Artur Dąbrowski, Piotr Gawęda, Wacław Kamolak, Władysław Krasoń, Leszek Kucharski, Marek Nowakowski, Marta Stupak, Stefan Palusiak, Stanisław Zawiślak
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Obsada aktorska: Rozanna Bereza, Aleksander Ford, mieszkańcy okolic Sulejowa


 • MAGISTER ORGANORUM

W: SKARBY KULTURY POLSKIEJ

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1975

Gatunek: Film o sztuce

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 340 m

Film prezentuje zabytkowe polskie organy z ośmiu kościołów polskich.

Ekipa:
Reżyseria: Aleksandra Jaskólska
Scenariusz: Aleksandra Jaskólska
Zdjęcia: Stefan Piłat
Muzyka: Johann Sebastian Bach
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • SKARBY KATEDRY GNIEŹNIENSKIEJ
  W: SKARBY KULTURY POLSKIEJ

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1975

Gatunek: Film o sztuce

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 448 m, 2 akty,16 min

Film ukazuje skarby znajdujące się w katedrze gnieźnieńskiej.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Komentarz: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Opracowanie muzyczne: Jerzy Gogolewski
Dźwięk: Jerzy Rybicki
Montaż: Krystyna Głuszek, Urszula Bloch
Konsultacja: Gabriela Mikołajczyk, Jadwiga Rył, Bogdan Bolz, Wacław Jóźwiak, Władysław Zientarski
Kierownictwo produkcji: Tadeusz Marcinkowski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • GŁOGÓW

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1972

Gatunek: Film oświatowy, film o sztuce

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm, 739 m, 26 min

Jeden z najstarszych grodów piastowskich na Śląsku, niemal doszczętnie zniszczony w czasie wojny.

Ekipa:
Reżyseria: Tadeusz Stefanek
Scenariusz: Tadeusz Stefanek, Aleksander Nieśmiałek
Zdjęcia: Tadeusz Stefanek
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • ŚLADAMI PIASTÓW ŚLĄSKICH

Cykl dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1971

Gatunek: Film oświatowy

Ekipa:
Realizacja: Leszek Skrzydło
Scenariusz: Leszek Skrzydło
Komentarz: Leszek Skrzydło
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • WAWELSKI CONVENTUS DOWÓDCÓW

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1970

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Czarno-biały. 35 mm, 2115 m,13 min 16 s; zleceniodawca: Telewizja Polska

Specjalne wydanie Tele-Echa. Z Ireną Dziedzic spotykają się na Wawelu niecodzienni goście, którzy odegrali dużą rolę w tysiącletniej historii Polski.

Ekipa:
Reżyseria: Irena Sobierajska
Scenariusz: Irena Dziedzic
Zdjęcia: Andrzej Roman
Współpraca operatorska: Zbigniew Grefkowicz
Scenografia: Janusz Zygadlewicz
Organizacja produkcji: Janusz Wojtowicz
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • ARCHIWA POLSKIE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1968

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 i 16 mm, 404 m, 15 min

Reportaż ukazujący rolę społeczno-kulturalną archiwów państwowych i pracę naukowo-badawczą polskich archiwistów nad zachowaniem dokumentów i zbiorów przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych i Nowych, w Archiwum m. st. Warszawy i w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Film zrealizowany przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Ekipa:
Reżyseria: Wiesław Drymer
Scenariusz: Wiesław Drymer, Elżbieta Paszkowska
Zdjęcia: Zygmunt Adamski
Muzyka: Piotr Marczewski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Konsultacja: Elżbieta Paszkowska


 • FRASOBLIWY

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1968

Gatunek: Film oświatowy, film o sztuce

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 i 16 mm, 242 m

Wykorzystując zbiory muzealne, realizatorzy prezentują zabytkowe rzeźby ludowe przedstawiające Chrystusa.

Ekipa:
Realizacja: Witold Żukowski
Komentarz: Witold Żukowski
Scenariusz: Witold Żukowski
Zdjęcia: Stanisław Śliskowski
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Lektor: Tadeusz Bukowski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • KODEKS JUSTYNIANA

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1966

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 277 m

Filmowcy, prezentując „Kodeks Justyniana”, ukazują na przykładzie miniatur klimat epoki średniowiecza.

Ekipa:
Realizacja: Bohdan Mościcki
Scenariusz: Konrad Frejdlich
Zdjęcia: Władysław Garbowski
Opracowanie muzyczne: Henryk Rogala
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • PASJE JANA MATEJKI

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1969

Gatunek: Film o sztuce, film popularnonaukowy

Dane techniczne: Barwny; 35 i 16 mm, 345 m

Film eksponuje wyłącznie płótna o tematyce narodowej – na plan pierwszy wybija się obraz „Kazanie Piotra Skargi”. Jarosław Brzozowski zmarł przed ukończeniem filmu. Dzieło ukończył Kazimierz Mucha.

Ekipa:
Reżyseria: Jarosław Brzozowski, Kazimierz Mucha
Scenariusz: Jarosław Brzozowski
Muzyka: Piotr Hertel
Lektor: Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Rosołowski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Bohater: Jan Matejko
Współpraca: Zdzisław Żygulski jr (wybór tekstów źródłowych)


 • MINIATURY EWANGELIARZA KRUSZWICKIEGO

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1981

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek
Scenariusz: Jerzy Popiel-Popiołek
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Asystent operatora kamery: Krzysztof Ciołkowski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych (Łódź)


 • COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1964

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 i 16 mm, 340 m, 16 min

Film zapoznaje nas z poszczególnymi częściami zabytkowego kolegium w Krakowie.

Ekipa:
Realizacja: Zbigniew Bochenek
Scenariusz: Zbigniew Bochenek
Zdjęcia: Zbigniew Bochenek
Komentarz: Zbigniew Bochenek
Muzyka: Tadeusz Machl
Lektor: Gustaw Holoubek
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • SŁOWIAŃSKA WINETA

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1964

Gatunek: Film popularnonaukowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 325 m; 16 mm – 130 m; 12 min

Relacja z prac wykopaliskowych na wyspie Wolin. Nawiązuje do legendy o zatopionym przez Morze Bałtyckie grodzie słowiańskim zwanym Winetą. Przedstawia ślady istnienia kultury prasłowiańskiej na ziemiach północno-zachodnich oraz dowodzi przynależności wyspy Wolin do Polski za czasów Mieszka I.

Ekipa:
Realizacja: Aleksandra Jaskólska
Komentarz: Aleksandra Jaskólska
Scenariusz: Aleksandra Jaskólska, Maria Tymowska
Zdjęcia: Andrzej Walter
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)
Konsultacja: Władysław Filipowiak


 • GDAŃSK ŚREDNIOWIECZNY

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1962

Gatunek: Film oświatowy, film o sztuce

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 i 16 mm

Opowieść o starym Gdańsku.

Ekipa:
Realizacja: Marian Ussorowski
Scenariusz: Marian Ussorowski
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Muzyka: Roman Sawicki
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1962

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 422 m; 16 mm – 169 m; 16 min

Zabytki kultury materialnej. Próba rekonstrukcji zabytków z okresu panowania w Polsce pierwszych Piastów.

Ekipa:
Reżyseria: Edward Czurko
Scenariusz: Edward Czurko
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Muzyka: Tadeusz Machl
Konsultacja: Aleksander Gieysztor, Andrzej Nadolski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • LEGENDY MÓWIĄ PRAWDĘ…

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1961

Gatunek: Film oświatowy, film o sztuce

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 390 m; 16 mm – 156 m; 14 min

Tworzywem filmu jest cykl obrazów Franciszka Walczowskiego. W oparciu o źródła historyczne i wykopaliska Walczowski zbliża realia legend do prawdy historycznej.

Ekipa:
Realizacja: Zbigniew Bochenek
Scenariusz: Zbigniew Bochenek
Komentarz: Tadeusz Kudliński
Lektor: Gustaw Holoubek
Zdjęcia: Zbigniew Bochenek
Asystent: Janusz Dunikowski
Opracowanie muzyczne: Ryszard Masłowski
Dźwięk: Zdzisław Brzozowski
Montaż: Krystyna Leśniewska
Redakcja: Lucyna Gulska
Kierownictwo produkcji: Stanisław Urbaniak
Bohater: Franciszek Walczowski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • ŚLADAMI PIASTÓW ŚLĄSKICH

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1961

Gatunek: Film o sztuce, film popularnonaukowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 460 m; 16 mm – 184 m; 17 min

O pomnikach nagrobnych Piastów Śląskich. Historia Śląska i jego polskości. Liczne dokumenty, mapy i zabytki.

Ekipa:
Reżyseria: Bohdan Mościcki
Scenariusz: Stefan Henel
Komentarz: Paweł Jasienica
Zdjęcia: Mieczysław Vogt
Muzyka: Tadeusz Machl
Konsultacja: Wacław Karta, Józef Lepiarczyk
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • Z DZIEJÓW PISMA

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1960

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm – 393 m; 16 mm – 157 m; 14 min

Film opowiada historię pisma.

Ekipa:
Reżyseria: Marian Ussorowski
Scenariusz: Marian Ussorowski
Zdjęcia: Władysław Garbowski
Komentarz: Jan Tokarski
Konsultacja: Jan Tokarski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • Z PRADZIEJÓW POLSKI

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1960

Gatunek: Film popularnonaukowy

Dane techniczne: Barwny; 35 mm – 606 m; 16 mm – 243 m; 22 min

Filmowy wykład o wykopaliskach pochodzących sprzed tysiąca lat i świadczących o początkach państwowości polskiej. Gród i katedra gnieźnieńska, grób Mieszka I w katedrze poznańskiej i inne znaleziska: zbroje, ubiory, naczynia.

Ekipa:
Reżyseria: Edward Czurko
Scenariusz: Edward Czurko
Zdjęcia: Wiktor Prejs
Muzyka: Kazimierz Serocki
Konsultacja: Gerard Labuda, Kazimierz Żurowski, Bohdan Kostrzewski, Andrzej Nadolski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • STRZELNO
  W: SZTUKA ROMAŃSKA W POLSCE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1957

Gatunek: Film o sztuce

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm, 490 m, 2 akty, 17 min

Film ukazuje piękno kolumn romańskich kościoła w Strzelnie.

Ekipa:
Reżyseria: Tadeusz Jaworski
Scenariusz: Tadeusz Jaworski
Komentarz: Zdzisław Kępiński
Zdjęcia: Kazimierz Mucha
Muzyka: Zbigniew Turski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE
  W: SZTUKA ROMAŃSKA W POLSCE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1957

Gatunek: Film o sztuce

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm, 439 m; wersja polska i hiszpańska

Film przedstawia żywot św. Wojciecha, którego postać została uwieczniona na płaskorzeźbie z brązu.

Ekipa:
Reżyseria: Tadeusz Jaworski
Scenariusz: Tadeusz Jaworski
Zdjęcia: Kazimierz Mucha
Muzyka: Zbigniew Turski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • KODEKS PUŁTUSKI
  W: SZTUKA ROMAŃSKA W POLSCE

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1957

Gatunek: Film o sztuce

Dane techniczne: Barwny; 35 mm, 521 m, 15 min

Film ukazuje jedną z najstarszych zachowanych w Polsce ksiąg z okresu wczesnego średniowiecza.

Ekipa:
Realizacja: Tadeusz Jaworski
Scenariusz: Tadeusz Jaworski
Komentarz: Zdzisław Kępiński
Lektor: Tadeusz Łomnicki
Zdjęcia: Kazimierz Mucha
Muzyka: Zbigniew Turski
Dźwięk: Bohdan Jankowski
Współpraca dźwiękowa: Ryszard Masłowski
Montaż: Wacław Piekarski
Asystent montażysty: Jerzy Fiwek, Witold Powada
Konsultacja: Zdzisław Kępiński
Kierownictwo produkcji: Aleksander Kowalski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • BISKUPIN – WYKOPALISKA

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1947

Gatunek: Film popularnonaukowy

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm – 426 m; 16 mm – 182 m

Prace badawczo-archeologiczne w osadzie prasłowiańskiej sprzed 2500 lat.

Ekipa:
Reżyseria: Jerzy Stefanowski
Zdjęcia: Jerzy Stefanowski, Zdzisław Śluzar
Muzyka: Ignacy Jan Paderewski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


 • W ZABYTKOWYM POZNANIU

Film dokumentalny

Produkcja: Polska

Rok produkcji: 1966

Gatunek: Film oświatowy

Dane techniczne: Czarno-biały; 35 mm – 269 m; 16 mm – 118 m; 10 min

Film przedstawia Poznań – miasto o bogatej przeszłości i ciekawej historii.

Ekipa:
Reżyseria: Wiesław Drymer
Scenariusz: Wiesław Drymer
Zdjęcia: Zygmunt Adamski
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)


źródło: http://chrzest966.pl/kwerenda-filmowa-wytwornia-filmow-oswiatowych/

Tekst skopiowany ze strony:

Za zgodą:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *