Najnowsze wpisy:

Seminarium “Nowe Millenium”: “Teologia sakramentów w wymiarze praktycznym: 1050-lecie Chrztu Polski Początkiem Samoorganizacji Społeczeństwa” – Artykuł

KSIĄŻKI: “Chrzest Polski w ilustracjach”

Tekst ustawy z 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

PIEŚNI: Bogurodzica

KSIĄŻKI: “966. Chrzest Polski” – Krzysztof Ożóg

14.04 Święto Chrztu Polski – wywieś flagę!

prof. dr hab. Jan Żaryn: “Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce: Rok Milenijny . Uroczystości kościelne”

prof. dr hab. Tomasz Jasiński: “Chrzest Polski” – Artykuł na temat historycznego kontekstu Chrztu Polski

prof. dr hab. Hanna Kócka-Krenz: “Następstwa kulturowe chrystianizacji Państwa Piastów”

Millenium Chrztu Polski w kwerendzie Wytwórni Filmów Dokumentalnych

ARTYKUŁ: Maciej Chmiel – “Kontrkultura a Millenium”

ks. prof. Jerzy Lewandowski: “Eklezjalna pedagogia narodu w afirmacji życia według Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

ks. dr Łukasz Krucki: “Milenium Chrztu Polski”

ARTYKUŁ: ks. dr Łukasz Krucki: “Chrzest Mieszka I”

ARTYKUŁ: ks. Andrzej Draguła: “Kościół w sporze kulturowym ze społeczeństwem”

KSIĄŻKI: Chrzest Polski początkiem nowego życia narodu. Scenariusze katechez o chrzcie świętym dla gimnazjów

ARTYKUŁ: ks. Alfred Marek Wierzbicki: “Dziejowa moc chrztu narodów”

Kronika Thietmara – fragmenty

Kronika Galla Anonima – fragmenty

KSIĄŻKI: “Jak Mieszko chrzest przyjmował?” – Jarosław Gryguć, książka edukacyjna dla dzieci w PDF