Najnowsze wpisy:

Dr Paweł Bińczycki – Linoryt “26.03.966”

Dorota Staszkiewicz: “Sacrum w nas mieszka przez Mieszka. Chrystianizacja Ziem Polskich a muzyka XX i XXI wieku”

Materiały graficzne do promocji Święta Chrztu Polski – do pobrania

AUDIOBOOK: „Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska”

1050-lecie Chrztu Polski – spot Narodowego Centrum Kultury

Etiuda Filmowa “Saga o Mesco”

Jan Klawiter w programie TTM: Gość Dnia, opowiada o Święcie Chrztu Polski

Wojciech Bernacki: Kwerenda Filmowa – Wytwórnia Filmów Oświatowych

Wincenty Kadłubek: “Kronika Polski” – fragmenty

Seminarium “Nowe Millenium”: “Teologia sakramentów w wymiarze praktycznym: 1050-lecie Chrztu Polski Początkiem Samoorganizacji Społeczeństwa” – Artykuł

KSIĄŻKI: “Chrzest Polski w ilustracjach”

Tekst ustawy z 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

PIEŚNI: Bogurodzica

KSIĄŻKI: “966. Chrzest Polski” – Krzysztof Ożóg

14.04 Święto Chrztu Polski – wywieś flagę!

prof. dr hab. Jan Żaryn: “Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce: Rok Milenijny . Uroczystości kościelne”

prof. dr hab. Tomasz Jasiński: “Chrzest Polski” – Artykuł na temat historycznego kontekstu Chrztu Polski

prof. dr hab. Hanna Kócka-Krenz: “Następstwa kulturowe chrystianizacji Państwa Piastów”

Millenium Chrztu Polski w kwerendzie Wytwórni Filmów Dokumentalnych

ARTYKUŁ: Maciej Chmiel – “Kontrkultura a Millenium”