Ewa Czaczkowska: “Chrystianizacja kraju Mieszka I”

wpis w: Doniesienia historyczne | 0

Wprowadzenie przez Mieszka I chrześcijaństwa było czynnikiem państwowotwórczym – przyspieszającym i wyzwalającym zmiany o charakterze społecznym, a także ustrojowym, czyli przejścia od ustroju plemiennego do wczesnopaństwowego. Nie oznacza to jednak, że chrystianizacja Polski była aktem jednorazowym jak chrzest księcia. Przeciwnie, … Continued

dr Leszek Wetesko: Kwerenda dzieł sztuk plastycznych oraz architektonicznych związanych z chrystianizacją Polski i powstaniem Państwa Polskiego w okresie do początku XIII wieku

wpis w: Doniesienia historyczne, Obrazy | 0

Kwerenda dzieł sztuk plastycznych oraz architektonicznych związanych z chrystianizacją Polski i powstaniem państwa polskiego w okresie do początku XIII w. Lista zabytków: Okres tzw. pierwszej monarchii: połowa X w. – schyłek lat 30. XI w. Poznań (woj. wielkopolskie), katedra pw. … Continued

dr hab. Kazimierz Sikora: “Z Ostrowa Lednickiego do Europy (Chrzest Polski w rozwoju języka polskiego)”

wpis w: Doniesienia historyczne | 0

Chrzest Polski – okoliczności polityczne i historyczne. Słowiańskie i chrzestne imię Mieszka I.  O czym myślał ambitny słowiański władca Państwa Gnieźnieńskiego, kiedy w Wielką Sobotę (prawdopodobnie), 14 kwietnia 966 roku przyjął (możliwe, że z rąk przyszłego biskupa Jordana) chrzest – … Continued

“Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” – Badania Milienijne w 1050. rocznicę Chrztu Polski

„Chrzest Polski w źródłach archeologicznych” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie przy współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie W odcinku przedstawiona jest historia początków projektu badań milenijnych. … Continued