Abp Marek Jędraszewski: “Religijne znaczenie chrztu Polski” – Tekst programowy Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Wstęp Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, w kwietniowym numerze „Znaku” z roku 1966 abp krakowski Karol Wojtyła pod kryptonimem A. J. opublikował poemat Wigilia wielkanocna 1966[1]. Data publikacji bynajmniej nie była przypadkowa: od 14 do 16 kwietnia 1966 roku Kościół w Polsce … Continued

“Rola chrześcijaństwa w Polskiej kulturze materialnej” – Tekst programowy Rady Społecznej przy Arcybiskupstwie Poznańskim

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Średniowiecze: Kościół depozytariuszem kultury materialnej Książę Mieszko przyjął wiarę w Chrystusa wraz z cywilizacją materialną, której głównym depozytariuszem był wówczas Kościół. Pogańskie państwo Polan miało wprawdzie własną, bujną cywilizację, w wielu aspektach podziwianą przez postronne narody. Była to jednak nade … Continued

“Historia chrześcijaństwa w Polsce a dzieje narodu Polskiego” – Tekst programowy Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Rocznik kapituły krakowskiej zanotował pod rokiem 966 krótką zapiskę: Mesco dux Polonie baptizatur, co znaczy: Mieszko książę Polski został ochrzczony. W tak lakoniczny sposób opisano najbardziej przełomowy moment w historii Polski. Chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych … Continued

Seminarium “Nowe Millenium”: “Teologia sakramentów w wymiarze praktycznym: 1050-lecie Chrztu Polski Początkiem Samoorganizacji Społeczeństwa” – Artykuł

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Sakramenty zmieniają świat Istotnym elementem obchodów 1050-lecia dołączenia Polski do rodziny chrześcijańskiej, którą będziemy obchodzić w 2016 roku, może być ukazanie wpływu, jaki wydarzenia z Wielkiej Soboty 966 roku odegrały w tworzeniu się polskiej „teologii narodu” oraz naszej unikalnej tożsamości. … Continued

ARTYKUŁ: ks. Andrzej Draguła: “Kościół w sporze kulturowym ze społeczeństwem”

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Swój programowy referat, otwierający pierwszą sesję Zespołu ds. Kompetencji Kulturowych Kościoła, o. prof. Witold Kawecki rozpoczął słowami: „Spotykamy się współcześnie z nieufnością w stosunku do tradycyjnych działań kulturotwórczych Kościoła, a nawet z wrogością, jeśli nie do samych instytucji kościelnych, to … Continued