“Rola chrześcijaństwa w Polskiej kulturze materialnej” – Tekst programowy Rady Społecznej przy Arcybiskupstwie Poznańskim

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Średniowiecze: Kościół depozytariuszem kultury materialnej Książę Mieszko przyjął wiarę w Chrystusa wraz z cywilizacją materialną, której głównym depozytariuszem był wówczas Kościół. Pogańskie państwo Polan miało wprawdzie własną, bujną cywilizację, w wielu aspektach podziwianą przez postronne narody. Była to jednak nade … Continued

“Rocznica Chrztu Polski” – Wywiad z prof. Hanną Kóćko-Krenc, ks. prałatem Marianem Lewandowskim

wpis w: Wykłady i prezentacje | 0

źródło: http://chrzest966.pl/rocznica-chrztu-polski-wywiad-prof-hanna-kocko-krenc-ks-pralat-marian-lewandowski/ 1050 Rocznica Chrztu Polski – wywiad z prof. Hanną Kóčko-Krenc – archeologiem, dziekanem Wydziału Historycznego UAM w Pozaniu oraz ks. prałatem Marianem Lewandowskim – em. kustoszem i dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Film zrealizowany przez ks. Rafała OstrowskiegoMuzeum … Continued

“Historia chrześcijaństwa w Polsce a dzieje narodu Polskiego” – Tekst programowy Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim

wpis w: Artykuły prasowe | 0

Rocznik kapituły krakowskiej zanotował pod rokiem 966 krótką zapiskę: Mesco dux Polonie baptizatur, co znaczy: Mieszko książę Polski został ochrzczony. W tak lakoniczny sposób opisano najbardziej przełomowy moment w historii Polski. Chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych … Continued